Dimenziók - Matematikai Közlemények VIII. Kötet (2020)

 

Tartalomjegyzék

 

Examples for an extended Barabási-Albert model with random initial degrees (Sándor Zsuppán)

Nemszerkeszthető Johnson-poliéderek számítógépes modellezése dinamikus geometriai módszerekkel (Talata István)

Az általánosított hiperbolikus kvaternióalgebrákról (Péntek Kálmán)

Bikvadratikus interpoláció TIN felületmodellben (Kalmár János, Gribovszki Katalin, Benedek Judit)

Havi átlaghőmérsékletek regressziós vizsgálata (Csanády Viktória)

Másodrendű differenciálegyenletes modellek (Horváth-Szováti Erika)

Áttekintés a hiperbolikus Pascal háromszögekről (Németh László, Szalay László)

Dimenziók 2019

További kötetek