Kutatás

 

A statisztika módszereinek erdészeti, környezettudományi és műszaki alkalmazásai (Dr. Csanády Viktória, Dr. H. Szováti Erika).
Konkrét szakmai kutatásokban egy- és többváltozós statisztikai vizsgálatok alkalmazása különös tekintettel az egy- és többváltozós nemlineáris regressziós modellekre, trendszámítás alkalmazására. A felsőoktatásban az egyes képzési szintekhez tartozó általános szakmai standard kialakítására irányuló törekvések nyomon követése, a statisztika oktatás módszertana. A STATISTICA programcsomag alkalmazása. 

  

Nem-euklideszi geometriák, diszkrét geometria és alkalmazásai (Dr. Németh László).
Hiperbolikus és szférikus terek (magasabb dimenziós is) szabályos felosztásainak vizsgálata. Elemi nem-euklideszi geometriai témák. Modellek, a modellek szerepének vizsgálata tételek bizonyításánál.

 

Diofantikus egyenletek, rekurzív sorozatok, kombinatorikus számelmélet (Dr. Szalay László).
A nyilvános kulcsú titkosítási eljárások felfedezésével a matematika királynője, a számelmélet ismét az érdeklődés középpontjába került. 
A diofantikus egyenletek olyan egyenletek, melyek megoldását egész számokban, racionális számokban vagy a racionális számtest bővítéseinek algebrai egészeiben keressük. Elsősorban a lineáris rekurzív sorozatokhoz köthető diofantikus egyenleteket vizsgáljuk, valamint a polinomiális-exponenciális típusúakat. A kombinatorikus számelméleten belül a Pascal háromszög és annak általánosításai, a bennük szereplő különböző matematikai objektumok tulajdonságait kutatjuk. 
A fenti témákban magyar, osztrák, angol, bolgár, török, amerikai, kanadai, mexikói, marokkói, algériai, indiai, kínai, japán, ausztrál kollégákkal működünk együtt.

  

Hiperbolikus Pascal hármomszögek (Dr. Szalay László, Dr. Németh Lászó). 
A klasszikus Pascal háromszöget a hiperbolikus sík (tér) mozaikjaira alapozva általánosíthatjuk. Ezen speciális általánosításnak a tulajdonságait vizsgáljuk, keressük a klasszikus Pascal háromszögek jólismert tulajdonságoknak a megfelelőit.

  

A faanyag és a lézerfény kölcsönhatása (Barta Edit).